Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

"Ως ουν εσμεν επι γης, μετανοήσωμεν"


Ο ΦΟΒΟΣ  ΚΑΙ  Η  ΣΥΓΧΥΣΗ  ΤΩΝ  ΕΣΧΑΤΩΝ

ΕΧΘΡΟΣ  ΤΗΣ  ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ