Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

Ποιά "εκκλησία" εκφράζει ο Δημητριάδος Ιγνάτιος;ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ ΤΟΥ

 

μητροπολίτης Βόλου κ. Ἰγνάτιος Γεωργακόπουλος, ὡς ἰνστρούχτορας τῆς Νέας Ἐποχῆς (καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ποὺ τὴν προωθεῖ) βγῆκε χθὲς στὴν τηλεόραση τῆς «Νετ» καὶ α) ἀλλοιώνοντας τὴν Πατερικὴ Παράδοση, β) προβάλλοντας μονομερῶς γνῶμες ἰατρῶν, ποὺ τὶς ταύτισε μὲ σύνολη τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη, καὶ (τὸ χειρότερο γιὰ ἕνα Ἐπίσκοπο) γ) ὑποκαθιστῶντας τὴν Σύνοδο, προπαγάνδισε τὴν μεταμόσχευση ὀργάνων, καὶ ἰσχυρίστηκε ἄκομψα, ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀποδέχεται τὸν ἐγκεφαλικὸ θάνατο, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων δὲν ἔχει πάρει ὁμόφωνα καμιὰ τέτοια ἀπόφαση!!!
Ἐκτὸς ἄν, ὡς «ἐκκλησία», ὁ κ. Ἰγνάτιος θεωρεῖ τὴν ὁμαδοῦλα τῶν μεταπατερικῶν θεολόγων καὶ τῶν Οἰκουμενιστῶν, οἱ ὁποῖοι πράγματι φέρονται ὡς νὰ ἀνήκουν σὲ μιὰ ἄλλη «ἐκκλησία», εἰσάγοντες καινοφανεῖς θεωρίες στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ τὸ κάνουν αὐτ (ἐνῶ στὴν οὐσία εἶναι ἐλάχιστοι καὶ ὀλίγιστοι), ἐπειδὴ ἀπολαμβάνουν τὴν προστασία τοῦ Φαναρίου, ἐμεῖς δὲ οἱ ὑπόλοιποι ἀδρανοῦμε, ὅπως καὶ στὰ ὑπόλοιπα τεκταινόμενα εἰς βάρος μας ἀπὸ τοὺς τροϊκανούς.
Ἀλλὰ δὲν ἔμεινε μόνο σ’ αὐτὸ ὁ κ. Ἰγνάτιος, ἀλλὰ ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, ἀπαντώντας στὶς ἐρωτήσεις τῶν δημοσιογράφων, ἔδειξε ὅτι ἀποδέχεται καὶ αὐτὴ τὴν «εἰκαζομένη συναίνεση»!!!
Νομίζω ὅτι καὶ ὁ ἰατρικὸς κόσμος, ἀλλὰ κυρίως οἱ ἐκκλησιαστικοὶ παράγοντες, τῶν ὁποίων τὸν ρόλο ὑποκλέπτει ὁ μητροπολίτης Βόλου, πρέπει νὰ δώσουν τὴν δέουσα ἀπάντηση. Ἀρκετὰ ἀνεχόμαστε ὡς λαὸς καὶ ὡς πιστοὶ τὶς «παπικὲς» ἀποφάνσεις ἐνίων δεσποτάδων.
Παραθέτω ἀπομαγνητοφωνημένο τὸ σημεῖο τῆς συνεντεύξεως, ποὺ ἀναφέρεται στὶς μεταμοσχεύσεις:

 Δημοσ.: Θέλω νὰ σᾶς ρωτήσω γιὰ τὶς μεταμοσχεύσεις... Σχετικὰ μὲ τὸ νόμο ποὺ λέει ὅτι ὅλοι οἱ Ἕλληνες πολίτες θεωροῦνται ἀναγκαστικοὶ δότες. Σᾶς βρίσκει σύμφωνο αὐτὸς ὁ νόμος;
Δημητριάδος Ἰγνάτιος: Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὸ συγκεκριμένο σημεῖο αὐτοῦ τοῦ Νόμου, ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἐκφράσει τὶς ἀντιρρήσεις της. Ἔχουμε τὴν αἴσθηση ὅτι τὴν εἰκαζόμενη συναίνεση δὲν εἶναι ὥριμος ἀκόμη ὁ ἑλληνικὸς λαὸς νὰ τὴν δεχθεῖ. Πιστεύω ἀκλόνητα ἀκόμη καὶ τοῦ νόμου ἰσχύοντος φοβοῦμε ὅτι οἱ ἰατροὶ πολὺ δύσκολα θὰ τὸν ἐφαρμόσουν ἐὰν οἱ συγγενεῖς ἀντιδράσουν. Γιὰ μᾶς σημασία ἔχει νὰ ὡριμάσουν πράγματα καὶ νὰ πιστέψουμε τί σημαίνει προσφορά. Τότε μόνο θὰ λύσουμε αὐτὸ τὸ θέμα.
Δημοσ.: Θέλουμε νὰ καταλάβουμε γιατί ἡ Ἐκκλησία δὲν διαδραματίζει πρωταγωνιστικὸ ρόλο, πρὸς τὴν κατεύθυνση τοῦ νὰ γίνουν οἱ Ἕλληνες δότες γιὰ νὰ σωθοῦνε ζωές...
Δημητριάδος Ἰγνάτιος: Πρέπει νὰ σᾶς πῶ ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει σταθεῖ ἀρωγὸς στὴν προσπάθεια τῶν μεταμοσχεύσεων στὴν Ἑλλάδα. Μὲ πρῶτον τὸν ἀείμνηστο ἀρχιεπ. Χριστόδουλο καὶ στὴ συνέχεια τὸ σημερινὸς μητροπ. Μεσογαίας Νικόλαο...
Δημοσ.: Ἄρα γιατί οἱ ἐπιφυλάξεις;
Δημητριάδος Ἰγνάτιος: Ἡ ἐπιφύλαξη εἶναι ἀκριβῶς, τὸ ὅτι αὐτὸ κινδυνεύει νὰ λειτουργήσει ἀντίστροφα ἀπὸ τὸ ἐπιδιωκόμενο. Ἐμεῖς θέλουμε ὁ ἄνθρωπος νὰ προσφέρεται καὶ νὰ προσφέρει οἰκειοθελῶς. Καὶ ὄχι οὐσιαστικὰ νὰ πᾶμε σ’ ἕνα ἐξαναγκασμό...
Καὶ νὰ σᾶς πῶ καὶ κάτι ἄλλο. Δυστυχῶς πολλὲς ἀντιστάσεις ὑπάρχουν ἀκόμη μέσα ἀπὸ τὸν ἰατρικὸ κόσμο καὶ χῶρο. Ἐνῶ ἐμεῖς οἱ θεολόγοι εἴμασταν καὶ παραμένουμε, θὰ ἔλεγε κανείς, θετικοὶ σ’ αὐτὴ τὴν ὑπέρτατη προσφορὰ κι ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπό μας. Ὑπάρχουν ἰατροί, καὶ λυπᾶμαι ποὺ τὸ λέγω, ποὺ ἀμφισβητοῦν τὸν ἐγκεφαλικὸ θάνατο, στὸν ὁποῖον βασίζεται οὐσιαστικὰ τὸ θέμα τῶν μεταμοσχεύσεων. Ἄρα στὴν Ἑλλάδα ἔχουμε ἀκόμη δρόμο νὰ βαδίσουμε. Ἐδῶ θέλει χειρισμοὺς οἱ ἄνθρωποι νὰ πεισθοῦμε καὶ νὰ πεισθοῦν, ὅτι εἶναι ὑπέρτατη προσφορὰ νὰ δώσουμε ποιότητα ζωῆς σὲ ἀνθρώπους δίνοντας αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ εἶναι πολύτιμο.