Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

Κυριακη Ασώτου

 


Ἀπὸ ὁμιλία ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου περί Μετανοίας