Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

Όταν αρνούμαστε να πορευτούμε την οδό των Πατέρων


 


 

Η αίρεση προχωρεί και επεκτείνεται,

οι πιστοί οπισθοχωρούν και συρρικνώνονται

 


Χθές, λοιπόν, σήμερα καὶ αὔριο στὰ ἱστολόγια,  μεθαύριο στὰ χριστιανικὰ περιοδικὰ καὶ στὰ κηρύγματα κάποιων Ἐπισκόπων θὰ κυριαρχήσουν τίτλοι αἰχμηροὶ καὶ καταδικαστικοὶ τῶν νέων προδοτικῶν κινήσεων στὸ Μιλᾶνο, τοῦ ἀρχιαιρεσιάρχη Πατριάρχη Βαρθολομαίου.
Καὶ στὴ συνέχεια, ὅλα θὰ συνεχίσουν τὴν προδιαγεγραμμένη πορεία: Ὁ Πατριάρχης καὶ κάποιες δεκάδες ἄτομα τοῦ περιβάλλοντός του θὰ συνεχίσουν τὶς ἀσχήμιες, οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς θὰ κάνουν τὸ «καθῆκον» τους διαμαρτυρόμενοι καὶ ἐξαπολύοντες ἕνα δικτυακὸ ἢ δημοσιογραφικό-χαρτο-πόλεμο ἐναντίον τους, καὶ ὁ Οἰκουμενισμὸς θὰ ἔχει κάνει ἕνα ἀκόμα βῆμα γιὰ τὴν ἐπικράτησή του, ἀφοῦ θὰ ἔχει ἀλλοιώσει λίγο ἀκόμα τὶς συνειδήσεις τῶν πιστῶν (κληρικῶν καὶ λαϊκῶν).
Καὶ εὔλογα οἱ Οἰκουμενιστὲς θὰ τρίβουν τὰ χέρια τους γιὰ τὴν πρόοδο τῶν Διαλόγων, βλέποντας πὼς ἔχουμε φτάσει ἕνα βῆμα πρὶν ἀπὸ τὸ τέλος, τὴν ποθητὴ «Ἕνωση», ὁ οὐρανὸς θὰ λυπεῖται, ἡ Θεία Χάρις θὰ μᾶς ἐγκατελείπει, ἀφοῦ ἐμεῖς ἐγκαταλείψαμε τὶς Ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἁγιοπατερικὴ στάση ἀπέναντι στοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές, γιατὶ φοβόμαστε τὸ κόστος, τοὺς διωγμούς, τὴν ὁμολογία.
Πόσο διαφορετικὰ θὰ ἦσαν τὰ πράγματα, ἂν οἱ Ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας γιὰ ἄμεση ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους καὶ τοὺς κοινωνοῦντες μὲ αὐτοὺς ἐφηρμόζετο!
Ἂς θυμηθοῦν οἱ διδάσκοντες ποιμένες, τί ἡ «γραφὴ λέγει· ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν» (Ἰω. ιθ΄ 37).
                                                               Π.Σ.