Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Συνεχίζει απτόητος τις κακόδοξες πρακτικές του ο Δημητριάδος Ιγνάτιος, μετά την αυθαίρετη μεταγλώττιση των αναγνωσμάτων της Π. Διαθήκης
Δεῖτε  στὸ  Video  μετὰ  τὸ  9ο  καὶ  14ο  λεπτό.


           

Σεβαστοί Πατέρες, γιατί εγκαταλείψατε τον αγώνα κατά της αιρέσεως; "Τί υμάς εβάσκανε";Πηγή: "krufo-sxoleio"

Μετά την επίθεση στην αδελφότητα της Μονής Εσφιγμένου, η οποία αποτελεί εμπόδιο στα οικουμενιστικά σχέδια των μασόνων Φαναριωτών, ποιος θα εγγυηθεί ότι στο μέλλον δεν θα υπάρξουν παρόμοιες μεθοδεύσεις, εναντίον και των υπολοίπων Αγιορειτών, που ναι μεν μνημονεύουν τον φατριάρχη, αλλά τίθονται και εναντίον του οικουμενισμού; Ποιος μας λέει πως σε μια ενδεχόμενη επίσκεψη του δικέφαλου θηρίου της Ρώμης, όσες Μονές αντιδράσουν δεν θα αντικατασταθούν, από Νέες Αδελφότητες;
Μετανοείτε, πατέρες! Δεν βλέπετε ότι είστε οι επόμενοι; Όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα, θα καεί και το δικό σας, λέει η παροιμία. Αύριο, όποιος ηγούμενος σας αντιδράσει αγιοπατερικά στον καλπάζοντα οικουμενισμό, θα χαρακτηριστεί σχισματικός, θα αντικατασταθεί από άλλον και τα ΜΑΤ θα εισβάλλουν στο δικό σας μοναστήρι.
Όλοι οι αντιοικουμενιστές Αγιορείτες οφείλουν να προβούν σε διακοπή μνημοσύνου. Ο Βαρθολομαίος δεν είναι μόνο αιρετικός (ΙΕ΄ Κανών της Πρωτοδευτέρας), αλλά και άδικος (ΛΑ΄ Αποστολικός Κανών).
Ειδάλλως η Παναγία θα εγκαταλείψει ένα τέτοιο μέρος, που οι ανάξιοι κηπουροί του το μετέτρεψαν από Περιβόλι της, σε αποσαθρωμένο οπωροφυλάκιο, κατά τον εύστοχο χαρακτηρισμό του πρόσφατα εκλιπόντος καθηγητού Κορναράκη.


Με αφορμή την διαμάχη στο "Κονάκι" των Ἐσφιγμενιτών και Κατσουλιέρηδων
Παρουσιάζουμε κάποιες ἄγνωστες στοὺς πολλοὺς πτυχὲς τοῦ προβλήματος Ἱ. Μ. ἘσφιγμένουΠατριάρχη Βαρθολομαίου καὶ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ποὺ αὐτὸς πιστὰ ὑπηρετεῖ.
Σκοπός μας νὰ ἀνασκευάσουμε τὶς ἐν μέρει ἄδικες ἀναφορὲς τοῦ ἱστολογίου «Ἀντιαιρετικὸ Ἐγκόλπιο» ποὺ βλέπει μόνο τὰ λάθη τοῦ ἑνός, καὶ ἀδυνατεῖ νὰ δεῖ τὰ προδοτικὰ λάθη, τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ ἀγῶνα καὶ τὴν πλήρη ὑποταγὴ στὸν παναιρετικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο ἀπὸ τοὺς Ἁγιορεῖτες Πατέρες. Ποὺ ἀδυνατεῖ, ἀκόμα νὰ δεῖ τὶς διώξεις καὶ τὴν ἄσκησις βίας ἀπὸ τὸ Φανάρι.
Τὸ κείμενο αὐτὸ ἀπὸ τὸ «Ἀντιαιρετικὸ Ἐγκόλπιο» ἀναδημοσίευσαν μερικὰ ἱστολόγια (ἄλλα καλῇ τῇ πίστει, ἄλλα ὑπηρετοῦντες ἀνοήτως, ἐγωϊστικῶς καὶ δολίως τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ). Ἐλπίζουμε τὰ καλῇ τῇ πίστει ἱστολόγια, νὰ ἀναδημοσιεύσουν καὶ τὴ δική μας παρέμβαση.

Ἡ εὔλογη καὶ ἀναπάντητη ἀπορία, λοιπόν, εἶναι:


Ὁ πατρ. Βαρθολομαῖος  διαλέγεται  δεκαετίες μὲ τοὺς αἱρετικοὺς ἡγέτες τῆς Δύσεως (ποὺ ἐκπροσωποῦν ἑκατομμύρια  Παπικοὺς καὶ Προτεστάντες), χωρὶς νὰ ἔχουν ὑποχωρήσει οὔτε βῆμα τὸ Βατικανὸ καὶ τὸ Π.Σ.Ε. ἀπὸ τὶς βλέψεις ὑποταγῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ὑπὸ τὸν Πάπα, ἀντίθετα συνεχῶς προσθέτει νέες αἱρέσεις στὶς αἱρέσεις, καὶ νέα ἐκκοσμίκευση στὴν ἐκκοσμίκευση, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐκκοσμικεύεται καὶ νὰ αἱρετικοποιεῖται ἡ «θεσμικὴ» Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ οἱ ἀποίμαντοι ὀρθόδοξοι πιστοί, ποὺ ἔχουν τὴν δυστυχία νὰ ποιμαίνονται ἀπὸ φιλοαιρετικοὺς Ἐπισκόπους!

Ὁ πατρ. Βαρθολομαῖος, ὅμως, μὲ τοὺς σχισματικοὺς Ἐσφιγμενῖτες, ὅπως τοὺς θεωρεῖ (καὶ ἔχουν πράγματι δώσει δικαιώματα γι’ αὐτὴ τὴν κατηγορία μὲ ἄστοχες ἐνέργειές τους), γιατὶ δὲν διαλέγεται;  Γιατὶ ἐπιμένει νὰ ἐκβληθοῦν ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ὄρος διὰ τῆς βίας;


Στοὺς μὲν Παπικοὺς ποὺ ἔχουν μιὰ ἱστορία δολο-φονικῶν ἐπεμβάσεων, σκευωριῶν, ἀπορροφήσεως τῆς Ὀρθοδόξίας κ.λπ. δείχνει μιὰ ἄνευ ὁρίων «ἀγάπη».

Στοὺς ὁμόδοξους ὅμως (ἔστω κι ἂν θεωρεῖ ὅτι εἶναι σχισματικοί), γιατί δὲν δείχνει τὴν ἴδια ἀνοχή; Το μόνο ἔγκλημά τους (ἔγκλημα κατ' αὐτόν, εὐλογημένη ὅμως ἐνέργεια ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς Κανόνες) εἶναι ὅτι δὲν θέλουν νὰ τὸν μνημονεύσουν.

* Μήπως ἐπειδὴ ἐκκρεμεῖ τὸ τσὲκ τοῦ ἑνὸς ἑκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων εὐρὼ ποὺ θὰ πάρει ἡ νέα Ἀδελφότητα τοῦ Ἐσφιγμένου ποὺ σκάρωσε ὁ κ. Βαρθολομαῖος;

* Ἢ μήπως ἐπειδὴ ἡ προγραμματισμένη ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὸ Ἅγιον Ὄρος τινάσσεται στὸν ἀέρα, ἐὰν δὲν ἔχουν ἀπελαθεῖ οἱ τῆς Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου κατὰ τὴν ἡμερομηνια ἐπισκέψεώς του ἐκεῖ;
Γιὰ νὰ ἐξετάσουμε οὐσιαστικὰ καὶ βαθειὰ τὸ θέμα, πρέπει νὰ ἀνατρέξουμε στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1970. Τότε, ὅλοι σχεδὸν οἱ Ἁγιορεῖτες προχώρησαν στὴν διακοπὴ τοῦ Μνημοσύνου τοῦ Πατριάρχη, γιατὶ ὡς γνωστόν αὐθαίρετα προχώρησε στὴν ἄρσι τῶν ἀναθεμάτων.

Τὸ δραματικὸ ἐρώτημα, ποὺ ἔχει νὰ κάνει καὶ μὲ τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ ἀγῶνος ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀπὸ τοὺς Ἁγιορεῖτες εἶναι τὸ ἑξῆς:

Πῶς αὐτὴ ἡ ἐνέργεια, ποὺ τότε ἐκρίθη ΝΟΜΙΜΗ καὶ τὴν ἐνίσχυσε (ἐπιμένοντας στὴν Ἀποτείχιση) καὶ ὁ γέρων Παΐσιος, πῶς σήμερα, ποὺ ὁ Οἰκουμενισμὸς  προελαύνει,  ἡ τότε ἐφαρμοσθεῖσα Διακοπὴ Μνημοσύνου, ὄχι μόνο ἐγκαταλείφθηκε, ἀλλὰ ἀντίθετα, οἱ τότε ὑπέρμαχοί της, καταδικάζουν τοὺς μοναχοὺς τῆς Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου, ποὺ τὴν συνεχίζουν; Κι ἂν ἔχουν οἱ Ἐσφιγμενῖτες κάνει κάποια λάθη (ἔχοντας ἐγκαταλειφθεῖ μόνοι στὸν μοναχικὸ ἀλλὰ θεοφιλῆ αὐτὸ ἀγῶνα τους), δὲν βλέπουν στὸν καθρέπτη τῆς αὐτοκριτικῆς τὸν ἑαυτό τους οἱ Ἁγιορεῖτες, ὡς τὸν ἠθικὸ αὐτουργό; Γιατί οἱ ἁγιορεῖτες συμπλέουν μὲ ἕνα παναιρετικὸ Οἰκουμενιστή; Γιατί σιωποῦν καὶ δὲν παίρνουν στὰ χέρια τους τὸν ἀγῶνα, ὥστε νὰ ἀφαιρέσουν τὸ «ἄλλοθι» τῶν Ἐσφιγμενιτῶν (ἂν ἔτσι νομίζουν;) Μήπως ἐπειδὴ κάμφθηκαν ἀπὶ τὶς ἀπειλές; Μήπως ἐπειδὴ προτίμησαν τὰ εὐρω-αργύρια τῆς προδοσίας!


Εἶναι ἀποκαλυπτικὰ στὸ σημεῖο αὐτὸ καὶ ἀξίζει νὰ παραθέσουμε κάποια ἀποσπάσματα ἀπὸ ὅσα παρουσιάζονται σὲ σχετικὸ βιβλίο.

«Μελετώντας ὅσα κείμενα ἔφθασαν εἰς ἡμᾶς διά τήν ἁγιορείτικη ἀποτείχισι, διαπιστώνομε ὅτι αὐτή ἐξεκίνησε μέ ὅλες τις πατερικές προϋποθέσεις, οἱ ὁποῖες πρέπει νά ὑπάρχουν διά νά εἶναι νόμιμος ἡ ἀποτείχισις καί θεάρεστος ὁ σκοπός της. Δυστυχῶς ὅμως, ἐνῶ τό ξεκίνημα ἦτο ἄριστον, τό τέλος της ἦτο ἀπελπιστικά κακό, ταπεινωτικό καί ἄδοξο.  Διότι οἱ ἁγιορεῖτες Πατέρες κατέθεσαν τά ὅπλα τότε πού ἔπρεπε νά ἐντείνουν τον ἀγῶνα των, ὅταν δηλαδή ἄρχισαν οἱ ἀπειλές καί οἱ φοβέρες ἀπό τούς Πατριαρχικούς ἐξάρχους· τότε πού τά βλέμματα τῶν Ὀρθοδόξων ἐνατένιζον εἰς τό Ἅγ. Ὄρος ὡς εἰς τήν ἀκρόπολιν τῆς Ὀρθοδοξίας, προσδοκῶντας τήν ἀποκατάστασιν τῆς πίστεως. Οἱ λόγοι πού ἐπικαλοῦνται οἱ ἁγιορεῖτες Πατέρες, διά τούς ὁποίους διέκοψαν τήν μνημόνευσι τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα, ἦταν καθαρά λόγοι πίστεως καί συνίσταντο στήν ἄρσι τῶν ἀναθεμάτων πού αὐτός ἐνήργησε μέ συνοδική ἀπόφασι τό 1965, στή συνάντησι τοῦ Ἀθηναγόρα μέ τόν Πάπα στά Ἱεροσόλυμα καί γενικῶς στήν φιλοπαπική του στάσι.

Ἡ ἱερά Κοινότης, λοιπόν, τοῦ Ἁγ. Ὄρους, ζῶντος ἀκόμη τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα, ἐπῆρε κατά τήν τακτική συνεδρία τῆς 17-10-70, μία ἱστορική διά τούς καιρούς μας ἀπόφασι, κατά τήν ὁποία σεβόμενη τήν ἐλευθερία καί τό αὐτοδιοίκητον τῶν μονῶν, ἄφηνε τελεία ἐλευθερία ἐπιλογῆς εἰς τό θέμα τῆς μνημονεύσεως τοῦ Πατριάρχου.

Ἡ ἴδια ἀπόφασις ἐπανελήφθη στήν διπλή σύναξι τῆς 13-11-71:

Διαμνημόνευσις Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Ἡ ἔκτακτος Δ. Ι. Σύναξις ἀναφέρεται εἰς τήν ἀκόλουθον ἀπόφασιν αὐτῆς, ὑπό τήν ἔννοιαν ὅτι ἑκάστη Ἱερά Μονή ἔχει τήν ἀπόλυτον ἐλευθερίαν ὅπως ἐνεργῇ ἐν προκειμένῳ κατά τήν ἑαυτῆς κρίσιν καί συνείδησιν”.

Μετά τόν θάνατο τοῦ Ἀθηναγόρα ὁ νέος Πατριάρχης Δημήτριος ἀπαίτησε μετά ἀπειλῶν τήν μνημόνευσι τοῦ ὀνόματός του ἀπό τούς ἁγιορεῖτες Πατέρες καὶ πρός τόν σκοπόν αὐτὸν ἀπέστειλε τόν Μητροπολίτη Φιλίππων ὡς πατριαρχικόν Ἔξαρχον, διά νά ἐπιβάλλη μέ κάθε τρόπο τήν ἐπαναφορά τῆς μνημονεύσεως. Ἀπό τό περιοδικό “Ἅγ. Σίμων ὁ μυροβλήτης” μεταφέρουμε τά σχετικά μέ τήν ὑπόθεσι γεγονότα: “ΜΕΤΑ τήν ἄφιξι τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐξάρχου ἐγένετο λόγος περί μνημοσύνου τοῦ πατριαρχικοῦ ὀνόματος. Ὀκτώ Ἱεραί Μοναί δέν ἐμνημόνευον τόν Οἰκ. Πατριάρχην. Ἀφοῦ προσεπάθησεν ὁ πατριαρχικός Ἔξαρχος νά πείσῃ τούς ἀντιπροσώπους τῶν Μονῶν ὅτι ὁ πατριάρχης εἶναι ὀρθόδοξος ὅπως καί ὁ προκάτοχός του, ἐκλήθησαν νά ἀπαντήσουν γραπτῶς αἱ μή μνημονεύουσαι Ἱεραί Μοναί». Μόνον «ἡ Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα ἀπήντησεν ὅτι θά μνημονεύῃ τοῦ λοιποῦ” (1972, τ. 13, σελ. 22).

Οἱ γραπτές ἀπαντήσεις τῶν μονῶν, οἱ ὁποῖες διέκοψαν τήν μνημόνευσι, πρός τήν Ἱερά Κοινότητα καί τόν πατριαρχικό Ἔξαρχο ἦταν ὄντως ὁμολογιακές.


Ἡ ἱ. Μονή ἁγ. Παύλου ἐδήλωσε γραπτῶς τά ἑξῆς: “...Ἡ ἀπόφασις ἡμῶν εἶναι ὅτι δέν δυνάμεθα νά προχωρήσωμεν εἰς συζήτησιν παρά μόνον ἐφ’ ὅσον δηλωθῇ ὑπό τῆς Α. Παναγιότητος διά τοῦ τύπου ὅτι δέν θά ἀκολουθήσῃ τήν πορείαν τοῦ προκατόχου Αὐτοῦ” (σελ. 23). Παρόμοια ἐδήλωσαν καὶ οἱ Ἱ. Μονὲς Καρακάλλου, Ξενοφῶντος, Γρηγορίου κ. ἄ.

Ἡ ἐπιβολή λοιπόν τῶν κυρώσεων ἦτο γνωστή εἰς τούς Πατέρας καθώς καί ἡ ἄσκησις βίας καί διά τοῦτο ἔχει μεγάλη ἀξία ἡ ἐμμονή των εἰς τήν διακοπή τῆς μνημονεύσεως τοῦ νέου Πατριάρχου Δημητρίου.

Εἶναι λοιπόν ἄξιον ἀπορίας τό τί προέκυψε καί, μετά ἀπό τίς δύο ἀποφάσεις τῆς ἱερᾶς Κοινότητος καί τίς γραπτές ἀπαντήσεις τῶν μονῶν, ὑπέστειλαν οἱ ἁγιορεῖτες Πατέρες τήν σημαία τῆς ὁμολογίας, δεδομένου ὅτι, ὄχι μόνο οἱ δύο ἑπόμενοι Πατριάρχες μετά τόν Ἀθηναγόρα δέν διώρθωσαν τίποτε στά θέματα τῆς πίστεως, ἀλλά ἀπεναντίας ἐπροχώρησαν σέ μεγαλυτέρους συμβιβασμούς καί προδοσίες.


Θέσαμε σέ κάποιους ἀπό τούς παλαιούς ἁγιορεῖτες αὐτό τό ἐρώτημα. Κάποιοι ἀπήντησαν

Τώρα στον ΠΑΠΑ κα στον ΛΟΥΘΗΡΟ προστίθεται και ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ με την ακολουθία του καὶ τὸν Οἰκουμενισμό τους. Οι ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ γιατί τους ανεχόμαστε και τους ακολουθούμε;

 

Τ Ι   Ε Ι Ν Α Ι   Η   Ε Υ Ρ Ω Π Η

 Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς


Πηγή: "Ἀμέθυστος"

Τι είναι ή Ευρώπη;
Είναι ή επιθυμία και ο πόθος της εξουσίας και της ηδονής και τής γνώσης. Αμφότερα ανθρώπινα, η ανθρωπινή επιθυμία και πόθος και η ανθρωπινή γνώση.
Και τα δύο προσωποποιούνται εις τον Πάπα και εις τον Λούθηρο.
Τι είναι λοιπόν ή Ευρώπη;
Ό Πάπας και ό Λούθηρος.
Χορτασμένες οι ανθρώπινες επιθυμίες εις το έπακρον και χορτασμένη ή ανθρώπινη γνώση εις το έπακρον.
Ό ευρωπαϊκός Πάπας είναι η ανθρώπινη επιθυμία της εξουσίας.
Ό ευρωπαϊκός Λούθηρος, η πείσμων απόφασης του ανθρώπου τα πάντα να εξηγηθούν με τον νουν του.
Ό Παπισμός χρησιμοποιεί την πολιτική, επειδή μόνον δι' αυτής αποκτά τις την εξουσία.
Ό Λουθηρανισμός χρησιμοποιεί την φιλοσοφία και την επιστήμη, επειδή νομίζει ότι αυτός είναι ό δρόμος, δια να απόκτηση τις την σοφία.
Ούτως, ή επιθυμία κήρυξε τον πόλεμο κατά της γνώσεως και ή γνώσις κατά της επιθυμίας.
Τούτο είναι ή Ευρώπη.
Εις την εποχή μας, όμως, ήλθε μία νέα γενεά Ευρωπαίων, ή οποία νύμφευσε την επιθυμία με την γνώσιν και απέρριψε και τον Πάπα και τον Λούθηρο... Ή ανθρωπινή επιθυμία και ή ανθρωπινή σοφία εστεφανώθησαν εις τάς ημέρας μας και ούτω συνήφθη γάμος, ό οποίος δεν είναι ούτε ρωμαιοκαθολικός ούτε λουθηρανικός, άλλ' οφθαλμοφανώς και δημοσίως σατανικός.
Η σημερινή Ευρώπη δεν είναι πλέον ούτε παπική ούτε λουθηρανική.
Είναι υπεράνω και έκτος τούτων. Είναι ολότελα επίγειος, χωρίς έστω και τον πόθον να ανεβεί εις τον ουρανό, είτε με το διαβατήριο του αλάθητου Πάπα είτε πάλιν δια της κλίμακας της προτεσταντικής σοφίας.
Αρνείται εντελώς το ταξείδιον εκ του κόσμου τούτου.
Επιθυμεί να παραμείνει εδώ.
Επιθυμεί να είναι ο τάφος της, όπου και το λίκνο της.
Δεν γνωρίζει περί άλλου κόσμου.
Δεν αισθάνεται την ουράνιο ευωδία. Δεν βλέπει εις τον ύπνον της τους Αγγέλους και τους Αγίους. Δία την Θεοτόκο δεν θέλει να ακούσει. Ή ακολασία την στερεώνει εις το μίσος κατά της παρθενίας. [...]
Οι φίλαρχοι και υπερήφανοι λαοί της Ευρώπης δεν αναγνωρίζουν ποτέ το σφάλμα των.
Έχουν χάσει την έννοια της αμαρτίας και της μετανοίας. Δια κάθε κακόν εις τον κόσμον την ευθύνη έχει άλλος, αυτοί ποτέ.
Πώς θα ηδύναντο αυτοί να διαπράξουν αμαρτία, αφού εκάθησαν επί τού θρόνου του Θεού και ανακήρυξαν τους εαυτούς των αλάθητους θεούς!
Πρώτον ανακήρυξε τον εαυτόν του αλάθητο ό θρησκευτικός των ηγέτης, ό Πάπας.
Το παράδειγμά του, και εις πείσμα του, το ακολούθήσαν οι άρχοντες της Δύσεως και οι Βασιλείς. Όλοι ανακηρύχτηκαν αλάθητοι και οι τον Σταυρόν φορούντες και οι την μάχαιραν φέροντες.


 

Οι μοναχοί Εσφιγμένου έχουν καταδικασθεί εις αργόν "Θάνατον" με πατριαρχική εντολή

Προς την Ελληνική Βουλή και τα ΜΜΕ...

για το θέμα της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου..

 

Γιατί δεν μιλάει κανένας για τον διωγμό των γερόντων της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές;
Γιατί κύριοι Δημοσιογράφοι κανένα ΜΜΕ έντυπο και ηλεκτρονικό δεν μιλά για των διωγμό των πατέρων της Ι. Μ. Εσφιγμένουτου Αγ. Όρους;

Μας μιλάτε τόσο καιρό για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, και αδιαφορείτε όλοι σας για την ζωή 108 Μοναχών 70 - 80 - 90 - 103 ετών ο κάθε ένας, της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου του Αγίου Όρους...

Κύριοι Βουλευτές:
της Νέας Δημοκρατίας.
του Πασόκ.
του Συριζα.
των Ανεξάρτητων Ελλήνων
της Δημ.αρ.
της Χρυσής Αυγής.
του ΚΚΕ
Περιμένουμε με πλήρη υπομονή αλλά και αγανάκτηση, όλοι εμείς, από κάθε μέρος της Ελλάδος, κάθε πολιτικής πλευράς, να φέρετε το θέμα άμεσα στην Βουλή...

Κύριοι των ΜΜΕ:
ERT
MEGA tv
ANT1 tv
ALPHA tv
STAR tv
ΣΚΑΪ tv
Αγανακτούμε πραγματικά με την απόκρυψη της καταστάσεως που επικρατεί το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον διωγμό των 108 πατέρων της Μονής Εσφιγμένου...
Σας ακούμε να μιλάτε για ανθρώπινα διακαιώματα...αλλά για το θέμα των 108 μοναχών δεν σας ακούσαμε να μιλάτε και να ενημερώνετε τους Έλληνες... λες και οι 108 μοναχοί της Μονής Εσφιγμένου δεν είναι άνθρωποι...

Αν κινδυνέψει έστω και μια ζωή των μοναχών της Μονής Εσφιγμένου, σας καθιστούμε κύριους υπευθύνους για φόνο εκ προ μελέτης... Αυτό να το λάβετε υπ όψιν σας κύριοι Βουλευτές και κύριοι των ΜΜΕ...

Το σύνθημα της Μονής "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ" το πιστεύουμε ακράδαντα...

Για την ενημέρωση σας:
Οι μοναχοί της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου έχουν καταδικασθεί εις αργόν "Θάνατον" με πατριαρχική εντολή... Δεν έχουν δικαίωμα να ζουν...
Με εντολή του πατριάρχη Βαρθολομαίου πρέπει να πεθάνουν 108 μοναχοί...
Τους απαγορεύουν να βγουν από το Μοναστήρι να αγοράσουν τρόφιμα...
Έχει απαγορευθεί στο Μοναστήρι να πάει Γιατρός...
Τους έκοψαν το Ρεύμα στο Μοναστήρι...
Τους έκοψαν το τηλέφωνο...
Με εντολή του πατριάρχη, το λιμενικό τους απαγορεύει να βγουν με μια βάρκα να ψαρέψουν για να εξασφαλίσουν την τροφή τους...
Το μέγα θαύμα της Παναγίας
Τόσα χρόνια όμως η ιδιοκτήτρια του Αγίου Όρους που δεν είναι άλλη από την ίδια την Παναγία καθημερινά τους συντηρεί αυτούς τους αγωνιστές 108 μοναχούς στέλνοντας τρόφιμα ως μάννα εξ ουρανού, από το πουθενά...
Μέγα Θαύμα...

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και η η Εκκλησία της Ελλάδος τους τα έκοψαν όλα και η Παναγία τους τα δίνει όλα καθημερινά δεκαετίες τώρα... facebook.com/Filoi.tis.Gnisias.Esfigmenou


Πηγή: "Τρομακτικό"