Κυριακή, 11 Αυγούστου 2013

Αγίου ΣΥΜΕΩΝ του ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Λόγος Ενατος
"...ν γωνισθομε δι ν γιασθ
π τν Χριστν νος μας, καὶ
ν λάβ τν χάριν το γ. Πνεύματος"