Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2013

Οι σύγχρονοι ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ μοιραίοι θεατές στην συνεχιζόμενη προδοσία της Πίστεως
Μιὰ ΠΤΥΧΗ ἀπὸ τὸ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ το ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Πρὶν 60 χρόνια οἱ Ὀρθόδοξοι Ἱεράρχες, ἀντιλαμ-βανόμενοι ποῦ μᾶς ὁδηγοῦσαν οἱ Οἰκουμενιστές, μιλοῦσαν γιὰ προδοσία» τῆς Πίστεως,
Οἱ σημερινοὶ Ἐπίσκοποι, μετὰ 60 χρόνια, καὶ ἐνῶ ἔχει ἐπιβεβαιωθεῖ καὶ χαρακτηρισθεῖ ἀπὸ τὸν ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας π. Ἰουστῖνο Πόποβιτς ὁ Οἰκουμενισμὸς ὡς ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ, συμβιώνουν καὶ «κοινωνοῦν» μὲ τοὺς προδότες τῆς Πίστεως!

Διὰ τῆς προσχωρήσεως στὸ Π.Σ.Ε. «προδίδουμε τὴν πίστιν μας, τ δόγματά μας, πο εναι διατυπωμένα ες τ Σύμβολον τς πίστεώς μας».

Ὁ Κων/πόλεως Βαρθολομαῖος,

Θεωρεῖ «ἀδελφὲς Ἐκκλησίες» τὸν Παπισμὸ καὶ τὸν Προτεσταντισμὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι μέλος τοῦ Π.Σ.Ε.

 Πηγή: http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2013/08/blog-post_12.html

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠ. ΣΑΜΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΣΕΚατ τν διάρκεια τς ΚΒας εραρχίας (Φεβρουάριος 1952), μ θέμα συζητήσεως "Περ συμμετοχς εραρχν ες τ]π Π.Σ.Ε." εἶπε:«κε ες τ Συνέδρια τ ζήτημα φθάνει μέχρι το δογματικο πεδίου κα μέχρι τς πίστεως. Τ θέμα περ θιξεν γιος Κασανδρείας εναι τεραστίας σημασίας δι τν τιμν κα τ γόητρον τς μετέρας κκλησίας. Καλούμεθα ν συμμετάσχωμεν, αδελφοί, ες τ Συμβούλιον ατ τν κκλησιν, καθ' ν χρόνον ργανισμς ατς χει να καταστατικν μ βάσιν δογματικήν, ες τν ποίαν φείλουν ν συμφωνήσουν λα τ μέλη το Συμβουλίου κα ν δεχθον τ Καταστατικν δι ν ληφθ π' ψιν ψφος των, δι ν δικαιολογηθ συμμετοχή των ες τς πιτροπς πο σχηματίζονται πρς κτέλεσιν τν ποφάσεων τς Γενικς Συνελεύσεως το Συμβουλίου τν κκλησιν. λλ' κοιν δι' λα τ μέλη δογματικ βάσις, πίστις ες τν Χριστν ς Θεν κα Σωτρα χει σχηματισθ κατ' φαίρεσιν. ποσπται Υἱὸς π τν Θεν Πατέρα κα π τν Θεν γιον Πνεμα κα κ τς γίας Τριάδος φαιρεται μόνον Υἱὸς, Χριστς κα Θες κα Σωτήρ, κα φείλομεν ν προσχωρήσωμεν ες ατν τν δογματικν φρσιν, κατ' φαίρεσιν π τς γίας Τριάδος σχηματισθεσαν. Τοτο δ γινε δι ν  δύναντο ν παρεδρεύσουν ες τ Συμβούλιον κα χριστιανοί ντιτριαδικο, ς εναι ο κουάκεροι, Μενωνται, χριστιανο το Στρατο τς Σωτηρίας κα λλοι. λλ' ρος ατς τς προσχωρήσεώς μας δν δύναται ν γίν δεκτς, διότι προδίδει τν πίστην μας, τ δόγματά μας, πο εναι διατυπωμένα ες τ Σύμβολον τς πίστεώς μας κα ες τος δογματικος ρους τν Οκουμενικν Συνόδων».