Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Παγιώνεται στους "αντι-οικουμενιστικούς" κύκλους η ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ με τους ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ


Συμπόρευση, σεβαστο πατέρες,
μ τος προωθοντες τν Οκουμενισμό;

(Τά λαϊκὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας
γιατί δὲν ἀντιδροῦν;)
«Ἀπομάκρυνση  τῶν  μελῶν  τῆς κκλησίας
 π τοὺς  Οἰκουμενιστές»
τοῦ  π. Εὐθύμιου  Τρικαμηνᾶ

...πό τήν λλη πλευρά ο Αντιοικουμενιστές καί φαινομενικά πολέμιοι τς αρέσεως το Οκουμενισμο, οδόλως μς διασφαλίζουν, κατά τήν γνώμη μου, τήν διότητα το πραγματικο μέλους τς κκλησίας, μέ τίς διακηρύξεις των, τίς μολογίες πίστεως, τίς συνάξεις καί τόν ν γένει πόλεμο καί ν τέλει χαρτοπόλεμο, διότι κατ’ οσίαν πικοινωνον κκλησιαστικς πλήρως μέ τήν αρεσι, πάγονται στούς αρετικούς πισκόπους καί στίς κατ’ πέκτασι αρετικές Συνόδους τν Νεοημερολογιτν, τούς μνημονεύουν ς ρθόδοξους, ατούς πού κατά τά λλα καταδικάζουν ς αρετικούς καί δημιουργον κατ’ οσίαν μία νέα δό ρθοδοξίας, γνωστη παντελς στούς γίους Πατέρες, ποία προσδιορίζει ν καιρ αρέσεως τόν ντως ρθόδοξο μόνο πό τό φρόνημά του καί χι πό ατούς μέ τούς ποίους κκλησιαστικά πικοινωνε καί μνημονεύει· πί πλέον δέ νέα ατή δός τς ρθοδοξίας τούς διασφαλίζει τά ξιώματα καί τίς θέσεις των μέσα στήν κκλησία καί τούς δίδει τόν τίτλο το ρθοδόξου κόπως καί χωρίς θυσίες οσιαστικές καί πίπονες, πργμα ντως πρωτοφανές καί διανόητο στήν ν καιρ αρέσεως διαχρονική στορία τς κκλησίας.
Συμβαίνει δηλαδή στίς μέρες μας ατό τό ποο δριμύτατα κατηγορε σιος Θεόδωρος Στουδίτης, τό νά διώκεται δηλαδή ρθόδοξος πίστις καί ο περασπιστές της καί εδικά ο ξιωματοχοι καί μεγαλόσχημοι «νά τελον ν δεί»!