Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Καταγγελία για την χρήση μεταφράσεως Ευχών Θ. Λειτουργίας στην Δημοτική στην Μητρόπολη Δημητριάδος
Κοι­νο­ποί­η­σις:
1.  Ἱ­ε­ρὰν Μη­τρό­πο­λιν Δη­μη­τρι­ά­δος καὶ Ἁλ­μυ­ροῦ.
2.  Ἱ­ε­ράς Μη­τρο­πό­λεις Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος.
3.  Ἱ­ε­ράν Κοι­νό­τη­τα Ἁ­γί­ου Ὄ­ρους.
4.  Κα­θη­γου­μέ­νους τῶν 20 Ἱ­ε­ρῶν Μο­νῶν Ἁγ. Ὄ­ρους
5.  Σκῆ­τες καὶ κε­λί­α Ἁ­γί­ου Ὄ­ρους.
6.   Ἱεράς Μονάς.
7.  Σύ­να­ξιν Κλη­ρι­κῶν καὶ Μο­να­χῶν Ἀν­τι­οι­κου­με­νι­στῶν Πα­τέ­ρων εἰς τήν Ἱ­ε­ρὰν Μο­νὴν Ἁ­γί­ας Τρι­ά­δος Ἄ­νω Γατ­ζέ­ας.
8.  Θρη­σκευ­τι­κὰ ἔν­τυ­πα καὶ ἐ­φη­με­ρί­δας.

Μα­κα­ρι­ώ­τα­τε καὶ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τοι Ἀρ­χι­ε­ρεῖς,
χαί­ρε­τε ἐν Κυ­ρί­ῳ καὶ εὐ­λο­γεῖ­τε.

Δι­ά τῆς πα­ρού­σης ἀ­να­φο­ρᾶς–κα­ταγ­γε­λί­ας–δι­α­μαρ­τυ­ρί­ας μας προ­α­γό­με­θα ἵ­να γνω­στο­ποι­ή­σω­μεν εἰς τὴν Ἱ­ε­ρὰν Σύ­νο­δον τῆς Ἱ­ε­ραρ­χί­ας τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος τὴν αὐ­θαί­ρε­τον καὶ πα­ρά­νο­μον καὶ ἀν­τι­συ­νο­δι­κὴν και­νο­το­μί­αν, ἡ ὁ­ποί­α ἐ­πε­βλή­θη ἐ­πὶ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Δη­μη­τρι­ά­δος ὑ­πὸ τοῦ οἰ­κεί­ου αὐ­τῆς Μη­τρο­πο­λί­του κ. Ἰ­γνα­τί­ου Γε­ωρ­γα­κο­πού­λου, καὶ ἡ ὁ­ποί­α συ­νί­στα­ται εἰς τὴν χρῆ­σιν κα­τὰ τὴν Θεί­αν Λα­τρεί­αν με­τα­φρά­σε­ως εἰς τὴν δη­μο­τι­κὴν γλῶσ­σαν, ἀρ­χι­κῶς ―ἀ­πὸ δι­ε­τί­ας πε­ρί­που― τῶν ἀ­να­γνω­σμά­των καὶ εὐ­χῶν τῶν ἱ­ε­ρῶν Ἀ­κο­λου­θι­ῶν καὶ Μυ­στη­ρί­ων, ἐ­νῶ τε­λευ­ταί­ως ἐ­προ­χώ­ρη­σεν εἰς τὴν χρῆ­σιν με­τα­φρά­σε­ως εἰς τὴν δη­μο­τι­κὴν γλῶσ­σαν κα­τὰ τὴν Θεί­αν Λα­τρεί­αν καὶ τῶν τε­λε­στι­κῶν εὐ­χῶν τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας. Καὶ μά­λι­στα προ­έ­βη ὁ Δη­μη­τρι­ά­δος κ. Ἰ­γνά­τι­ος εἰς τὴν ἀ­νω­τέ­ρω και­νο­το­μί­αν, πα­ρὰ τὴν ἀ­πὸ 14 Ἀπριλίου 2010 ρη­τὴν ἀ­πό­φα­σιν τῆς Δ. Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος, ὅ­τι οὐ­δε­μί­α χρῆ­σις με­τα­φρά­σε­ως κα­τὰ τὴν Θεί­αν Λα­τρεί­αν εἶ­ναι ἐ­πι­τρε­πτὴ ἄ­νευ προ­η­γου­μέ­νης ἐγ­κρί­σε­ως τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου!­.­..
Γνω­ρί­ζο­μεν κα­λῶς ὅ­τι ἡ χρῆ­σις με­τα­φρά­σε­ως εἰς τὴν δη­μο­τι­κὴν γλῶσ­σαν κα­τὰ τὴν Θεί­αν Λα­τρεί­αν εἰς τὴν Ἱ­ε­ρὰν Μη­τρό­πο­λιν Δη­μη­τρι­ά­δος ἐ­γέ­νε­το ἐ­ρή­μην καὶ ἐν οὐ­δε­μί­ᾳ ἐγ­κρί­σει ἢ συγ­κα­τα­θέ­σει τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος. Ἀ­πο­ροῦ­με δὲ δι­ὰ τὸ γε­γο­νὸς ὅ­τι δύ­να­ται ἕ­νας Μη­τρο­πο­λί­της νὰ και­νο­το­μῆ εἰς τὰ ἱ­ε­ρὰ Μυ­στή­ρι­α καὶ τὴν λει­τουρ­γι­κὴν Τά­ξιν τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας καὶ νὰ μὴν ἀ­να­κα­λῆ­ται

Συμμαχόντας με την άδικη εξουσία, εδραιώνουν τη θέση τους στο Νεοταξική-Οικουμενιστική Ιεραρχία.

Οι κορυφές της Εκκλησιαστικής γραφειοκρατίας:

 «Σφάξε με αγάμ ν’ αγιάσω»! 

 

Δεν κομίζουμε τίποτα το καινούργιο να πούμε: Πάντα η εκκλησιαστική ιεραρχία και ιδιαίτερα οι κορυφές της, κόντρα στο Ορθόδοξο σώμα, ήταν με το μέρος των ισχυρών του χρήματος και των καθεστώτων…
Ούτε άγνωστο είναι επίσης τούτο:

Ότι πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι το θρησκευτικό ιερατείο του πλανητικού φασισμού, ένα ιερατείο το οποίο «αγωνίζεται» με κάθε μέσον να αλώσει την ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία (έχουμε γράψει πολλά κείμενα επ’ αυτού).

Βραχίονας του Βαρθολομαίου είναι και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Πάντα στο πλευρό των δωσίλογων ανδρεικέλων και ιδιαίτερα της πασοκικής αχρειότητας…


Οι σημερινές, ωστόσο, δηλώσεις των δύο αυτών εκκλησιαστικών- ανδρεικέλων προκαλούν βάναυσα τον ελληνικό λαό, συνακόλουθα και το ποίμνιο της Εκκλησίας.

Η Ελλάδα έχει λεηλατηθεί και αποτεφρωθεί ολοκληρωτικά από τους χρηματιστηριακούς πλανητικούς γκάνγκστερ, ο ελληνικό λαός δολοφονείται ανηλεώς, κτηνωδώς και καθημερινά και οι δύο αυτές κεφαλές βγαίνουν να του πούνε να τα αντιμετωπίσει ΟΛΑ αυτά τα εγκλήματα «με πνευματικό τρόπο»!!!

Αυτό το φρενοβλαβές «αξίωμα» του «σφάξε με αγάμ ν’ αγιάσω», ξεστόμισε, χωρίς ίχνος τσίπας, ο Βαρθολομαίος στη Θεσσαλονίκη!!!

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και τα λόγια του Ιερώνυμου για τις αυτοκτονίες.

Διαβάστε ΕΔΩ:

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_20/10/2013_537423


Ούτε για τα προσχήματα δεν κατάγγειλαν, έστω υπαινιχτικά, τους δήμιους και δολοφόνους του ελληνικού λαού.

Απλώς ζητάνε από το λαό να σηκώσει τα χέρια στους ουρανούς και να συμφιλιωθεί με τη δολοφονία του «πνευματικά»!!!

Τέτοια ξεδιάντροπη ταύτιση με τους κτηνώδεις δήμιους του κόσμου, τον πλανητικό φασισμό και τα εδώ δωσίλογα ανδρείκελά τους…

ΑΙΔΩΣ…
Πηγή:Ρεσάλτο

Μια ανάπαυλα ομορφιάς!Τα ομορφότερα αυστριακά χωριά!


Πηγή: "Τρελογιάννης"
Η Αυστρία είναι γνωστή για τα πανέμορφα και γραφικά χωριά της, τα οποία είναι διάσπαρτα σε όλη τη χώρα, άλλα διάσημα και άλλα άγνωστα στο ευρύ κοινό.  Στο κέντρο της Ευρώπης, με περίπου το 60% της συνολικής της έκτασης να καλύπτεται από τις Άλπεις, η Αυστρία είναι μια πανέμορφη ηπειρωτική χώρα που προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες ταξιδιώτεςς από όλο τον κόσμο, χάρη στα εκπληκτικά της τοπία, τα σπουδαία ιστορικά της μνημεία και τα όμορφα χωριά και τις πόλεις της. Τα πανέμορφα τοπία της χώρας και τα αλπικά σκηνικά, αποτελούν το τέλειο φόντο για τους αυστριακούς οικισμούς και τις μικρές πόλεις που αναφέρονται παρακάτω…
1. Alpbach
perierga.gr - Τα ωραιότερα αυστριακά χωριά!
Το Alpbach έχει πληθυσμό 2.600 κατοίκους και βρίσκεται σε μια όμορφη τοποθεσία, ενός ηλιόλουστου οροπεδίου στα 1.000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, στην περιοχή Τιρόλο.
(Συνέχεια: Ἄλλα 9 τοπία)